?> ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

Προϊόντα | LOC | ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

STACKY 10

Ικανότητα φόρτωσης: 1000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1600 & 2800 mm
Ιστός : simplex & duplex
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτων
24V

 

STACKY 10 LE ΜΕ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ικανότητα φόρτωσης: 1000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1600 & 2800 mm
Ιστός : simplex & duplex
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτων
24V

 

STACKY 14

Ικανότητα φόρτωσης: 1400 kg
Ύψος ανύψωσης : 900 mm
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτων
24V

 

A 10 ET - A 12 ET

Ικανότητα φόρτωσης: 1000 - 1200 kg
Ύψος ανύψωσης : 1500 - 3430 mm
Ιστός : simplex & duplex
24V

 

A 10/12/14

Ικανότητα φόρτωσης: 1000/1200/1400 kg
Ύψος ανύψωσης : 1510 - 4340 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

A 10/12/14 LE ΜΕ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ικανότητα φόρτωσης: 1000/1200/1400 kg
Ύψος ανύψωσης : 1510 - 4340 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

A 20 DL / A 20 PDL double load stacker

Ικανότητα φόρτωσης: 2000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1725 - 2125 mm
Ιστός :simplex & duplex
24V

 

J12LI - J14FR/LI - J16FR/LI

Ικανότητα φόρτωσης: 1200/1400/1600 kg
Ύψος ανύψωσης : 1500 - 5400 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

J12 PFR LI - J14 & J16 PFR FR/LI

Ικανότητα φόρτωσης: 1000/1200/1400 kg
Ύψος ανύψωσης : 1500 - 5400 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

I 16 - I 20

Ικανότητα φόρτωσης: 1600/2000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1510 - 5400 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

MANULOC

Ικανότητα φόρτωσης: 1600/2000/2500/3000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1470 - 4740 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

EUROLOC FR/LI-FR/LE 110-200

Ικανότητα φόρτωσης: 1100/1300/1600/2000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1470 - 4740 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V