?> ΧΕIΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Προϊόντα | LOC | ΧΕIΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

KLEOS DHM 250

Ικανότητα φόρτωσης: 250 kg
Ύψος ανύψωσης : 1480 mm
Ιστός : duplex
Ανύψωση : χειροκίνητη
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτων

 

KLEOS HM

Ικανότητα φόρτωσης: 250 - 500 - 1000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1570 -2480 mm
Ιστός : simplex & duplex
Aνύψωση : χειροκίνητη
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτω

 

KLEOS EB

Ικανότητα φόρτωσης: 250 - 500 - 1000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1780 -2740 mm
Ιστός : simplex & duplex
Aνύψωση : ηλεκτρική
Πληθώρα ευκόλως προσαρμοζόμενων εξαρτημάτων