?> ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Προϊόντα | LOC | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

E 16/18/20/22 ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ικανότητα φόρτωσης: 1600 - 2000 kg
Ανύψωση : 125 mm
Μοτέρ ανύψωσης : 1,0kw
Μοτέρ κίνησης : 1,0 kw
24V

 

E 22 PFR9 ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ικανότητα φόρτωσης: 2200 kg
Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο / άφορτο) : 8,5 / 9 km/h
Μοτέρ ανύψωσης : 1,0kw
Μοτέρ κίνησης : 1,4 kw
24V

 

E 22 PFF9 ΟΡΘΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ικανότητα φόρτωσης: 2200 kg
Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο / άφορτο) : 8,5 / 9 km/h
Μοτέρ ανύψωσης : 1,0kw
Μοτέρ κίνησης : 1,4kw
24V

 

Ε 22 PFO9 ΟΡΘΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ικανότητα φόρτωσης: 2200 kg
Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο / άφορτο) : 8,5 / 9 km/h
Μοτέρ ανύψωσης : 1,0kw
Μοτέρ κίνησης : 1,4 kw
24V

 

TOURBOLOC A 30/40/50 ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ικανότητα φόρτωσης: 3000-5000 kg
Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο / άφορτο) : 5 / 6 km/h
Μοτέρ ανύψωσης : 2,0kw
Μοτέρ κίνησης : 1,7kw
24V

 

MAXILOC AD 20 ΟΡΘΙΟΥ/ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ικανότητα φόρτωσης: 2000 kg
Ταχύτητα κίνησης (έμφορτο / άφορτο) : 8,0 / 10,5 km/h
Μοτέρ ανύψωσης : 1,2kw
Μοτέρ κίνησης : 2,1kw
24V