?> ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

Προϊόντα | FRANZ KAHL | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

WB 2000

Χειροκίνητο ζυγιστικό παλετοφόρο ακριβείας
Υδραυλική αντλία και βάση γαλβανισμένη
Ακρίβεια ζύγισης 99 %
Δυνατότητα επιλογής βάρους