?> ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

Προϊόντα | FRANZ KAHL | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

FK 2300 - 3000 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ικανότητα φόρτωσης: 2300 - 3000 kg
Υδραυλική αντλία και βάση γαλβανισμένη
Διάφορες διαστάσεις περονών
Ποικιλία τροχών

 

ES 2300 INOX ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Χειροκίνητο παλετοφόρο ανοξείδωτο
Ικανότητα φόρτωσης : 2300 kg
Εξ΄ολοκλήρου ανοξείδωτο συμπεριλαμβανομένης
και της υδραυλικής αντλίας