?> ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ

Προϊόντα | FETRA | ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΕΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΕΣ

ΚΩΔ. 3100

Ικανότητα φόρτωσης : 150 & 250 kg

 

ΚΩΔ. 3130

Ικανότητα φόρτωσης : 200 KG

 

ΚΩΔ. 3120

Ικανότητα φόρτωσης : 150 kg

 

ΚΩΔ. 1200 - 2100

Ικανότητα φόρτωσης : 200 & 400 kg