?> ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Προϊόντα | FETRA | ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΚF 6

Ικανότητα φόρτωσης : 400 kg

 

ΚΩΔ. KF 5

Ικανότητα φόρτωσης : 400 kg

 

ΚΩΔ. KF 6G

Ικανότητα φόρτωσης :400 kg

 

ΚΩΔ. KF 7

Ικανότητα φόρτωσης : 400 kg

 

ΚΩΔ. KF 8

Ικανότητα φόρτωσης : 400 kg