?> ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προϊόντα | LOC | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

GPF 300 - 600 - 900

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ
Ικανότητα φόρτωσης: 300/600/900 kg
Ύψος ανύψωσης : 1400 - 4200 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

GPF 1100 - 1300 - 1600 - 2000

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ
Ικανότητα φόρτωσης: 1100/1300/1600/2000 kg
Ύψος ανύψωσης : 1400 - 4740 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

GPFR 1300 - 1600

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ
Ικανότητα φόρτωσης: 1300/1600 kg
Ύψος ανύψωσης : 1350 - 4700 mm
Ιστός : simplex/duplex/triplex
24V

 

ST 18

Ικανότητα φόρτωσης : 1800 kg
Ύψος ανύψωσης : 3700mm-8000mm
Απαιτούμενος διάδρομος λειτουργίας : 2.15m
48V