?> ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Προϊόντα | INCAB | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

VEGA

Ικανοτητα φόρτωσης: 850 kg
Ύψος ανύψωσης: 1600-2800mm
Συσσωρευτής: 12V/80Ah
Φορτιστής : 12V/12A